Voorwaarden en beheer

Wanneer verplicht?

SprinklersSprinklerinstallaties zijn verplicht voor kleinhandels met een oppervlakte van meer dan 2000 m² en grotere bedrijven met grote fabriekshallen, productieruimtes, opslagplaatsen, enz.

In industriële gebouwen zijn ze dus niet altijd verplicht, al kunnen ze je in sommige gevallen wel de nodige voordelen opleveren. Wanneer je sprinklers voorziet, is het immers vaak toegestaan om grotere compartimenten te maken (en hoef je dus niet per se compartimentswanden te zetten), om dichter op de perceelgrens te bouwen, om geen RWA te voorzien, etc.

Stapel- en activiteitenrisico's

Aangezien sprinklers de goederen in een gebouw op een tamelijk efficiënte manier beschermen, kan het zijn dat verzekeringsmaatschappijen – die een ander uitgangspunt hebben en dus strengere eisen kunnen formuleren – eisen dat ze geïnstalleerd worden.

De vereiste watertoevoer, het debiet en de drukverdeling worden tijdens het opmaken van het voorontwerp vastgelegd met het oog op de stapel- en activiteitenrisico's. Goed onderhoud en regelmatige controle van de sprinklers zijn erg belangrijk. Versleten onderdelen of corrosie (aantasting van metaal, bijvoorbeeld roest) in de leidingen kunnen de goede werking van het systeem immers danig verhinderen.

FAQ

Contacteer ons
 
SAGA Online Communication