REI-waarden

Europese REI-classificatie

De brandweerstand van constructie-elementen wordt tegenwoordig aangegeven met de Europese REI-classificatie. Drie elementen spelen daarbij een rol: het draagvermogen, de weerstand of de stabiliteit van de onderdelen (R), de vlamdichtheid (E) en de thermische isolatiecapaciteiten (I).

Deze waarden worden – op basis van testresultaten – uitgedrukt in minuten (15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 en 360 minuten) en indien nodig naar beneden afgerond. Blijft een dragende brandmuur bij een brand bijvoorbeeld 130 minuten stabiel, 98 minuten vlamdicht en 50 minuten thermisch geïsoleerd, dan spreken we van de waarden R 120, E 90, I 45 en bijgevolg ook REI 45.

De brandweerstand die hier uitgedrukt wordt, is een theoretische waarde die getest is met een bepaald brandverloop (curve volgens ISO 834). Vermits elke brand een ander verloop heeft, is de praktische brandweerstand altijd verschillend van de theoretische waarde.

FAQ

Contacteer ons
 
SAGA Online Communication