Bijlage 2, 3 en 4

Bijlagen 2, 3 en 4 inzake brandveiligheid

Ben je van plan om binnenkort een kantoor of een winkel te bouwen? Raadpleeg dan zeker eerst de federale regelgeving voor gebouwen met een niet-industriële functie. Deze regelgeving is opgesplitst in bijlage 2,3 en 4, waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen respectievelijk lage (<10m), middelhoge (10-25m) en hoge gebouwen (>25m). Opgelet: Hoogte duidt hier niet op de hoogte van het dak, maar op het hoogste afgewerkte vloerniveau. Voor hogere gebouwen gelden strengere eisen omdat de brand zich er van nature uit sneller verspreidt, en omdat de evacuatie er veel moeilijker verloopt.

Bijlagen 2, 3 en 4 schrijven expliciet voor hoe men de brandveiligheidseisen juist moet bereiken. Als je perfect in orde wil zijn, kan je die voorschriften dus best zo nauwgezet mogelijk opvolgen.

Meer info hierover vind je ook op de website Fireforum.be

FAQ

Contacteer ons
 
SAGA Online Communication